طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی این اثر که کاملا منحصر به فرد است، در واقع ترکیبی از سبک های هنری رئالیسم و تکنیک های تجاری ملموس تشکیل شده است که نشان دهنده محلی بودن یک محصول و عشق و علاقه تولید کنندگان آن به تولید محصول درجه یک است.

 

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

بسته بندی قهوه

پاکت قهوه - طراحی پاکت کرافت

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

طراحی بسته بندی قهوه Hundred

 

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589