طراحی بسته بندی قهوه Algorithm

طراحی بسته بندی | بسته بندی قهوه و چای

طراحی بسته بندی | بسته بندی قهوه و چای

قهوه الگوریتم با رویکردی متفاوت وارد بازار شد و این موضوع این شهامت را به طراح داد تا بتواند این هرچه بیشتر از خلاقیت و تجربه خود استفاده کند تا این بسته بندی شکل بگیرد.
در طراحی این بسته بندی استفاده از تایپوگرافی برند راه حلی را پیش پای طراح گذاشته تا اعتماد به نفس بیشتری به محصول بدهد و استفاده از فونت های مناسب و قرارگیری آن در محل مناسب باعث خلق این اثر شده است..

 

طراحی بسته بندی قهوه Algorithm

طراحی بسته بندی | بسته بندی قهوه و چای

طراحی و چاپ پکیج قهوه

طراحی و چاپ پکیج قهوه

طراحی و چاپ پکیج

چاپ هلیو - بسته بندی هلیو

چاپ هلیو - بسته بندی هلیو

چاپ هلیو - بسته بندی هلیو

شرکت بسته بندی هلیوگرافی

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

پکیج قهوه

پکیج قهوه

بسته بندی پکیج قهوه

بسته بندی پکیج قهوه

طراحی بسته بندی پکیج قهوه

طراحی بسته بندی پکیج قهوه

طراحی بسته بندی پکیج قهوه

طراحی بسته بندی پکیج قهوه

طراحی بسته بندی | بسته بندی قهوه و چای

طراحی بسته بندی | بسته بندی قهوه و چای

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589