طراحی بسته بندی فلفل های تند Calabrian

طراحی بسته بندی فلفل های تند Calabrian

طراحی بسته بندی فلفل های تند Calabrian

در طراحی بسته بندی این اثر که یک خط کامل از فلفل های تند به حساب می آید در طراحی لیبل تکنیک پارادوکس کمدی به کار بسته شده است به اینگونه که از چند تصویر برای نشان دادن تند بودن محصول استفاده شده است که حتی خانه شما را هم آتش میزند به کار رفته است و در آخر محصول از عکس بمب استفاده شده تا پارادوکس را تکمیل کند.

 

طراحی بسته بندی فلفل های تند Calabrian

 

طراحی بسته بندی فلفل های تند Calabrian

طراحی بسته بندی فلفل

بسته بندی فلفل

طراحی بسته بندی فلفل های تند Calabrian

 

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589