طراحی بسته بندی شیرماهی خشک SHI-BI-Shou

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

در طراحی بسته بندی این محصول باستانی چین، از شکل سر و دم ماهی استفاده شده است تا که به علاوه زیبا بودن محصول از نظر گرافیکی بتواند زیبایی را در قلب مصرف کننده تداعی کند. استفاده از از سر و دم ماهی در ابتدا و انتهای جعبه که  زمان مصرف محصول خودش را فاش میکند، احساس زنده بودن را ایجاد میکند.

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589