طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه

طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه

طراحی بسته بندی این اثر با اتکاء به ریشه تاریخی قهوه و شکلات و استفاده از تصاویر و نمادهای مایاها و همچنین استفاده از جلوه های بصری مدرن و به کارگیری فونت های مناسب شکل گرفته است تا این طراحی بسته بندی خلاق به وجود آید.

 

طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه Boxha

طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه

طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه

طراحی ساک دستی شکلات، نان و قهوه

طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه

بسته بندی شکلات، نان و قهوه

بسته بندی شکلات، نان و قهوه

بسته بندی پاکت شکلات، نان و قهوه

طراحی لیوان قهوه و بسته بندی

طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589