طراحی بسته بندی دمنوش

طراحی بسته بندی دمنوش

در طراحی بسته بندی این اثر که عمده مخاطبان آن را جوانان لبنان در بر میگیرند طیف طراحی به گونه ای صورت گرفته تا طبیعی و باستانی بودن محصول با تاریخ و فرهنگ کشور با یکدیگر ادغام شوند و نتیجه کار بدین شکل شود. این شرکت با ارائه دادن ظروف خاص برای دم کردن محصول و قرار دادن قاشق مخصوص محبوبت برند خود را در میان مصرف کنندگان افزایش میدهد.

 

طراحی بسته بندی دمنوش QARQA

طراحی بسته بندی دمنوش

طراحی بسته بندی پاکت دمنوش

طراحی بسته بندی دمنوش

طراحی بسته بندی دمنوش

بسته بندی دمنوش

بسته بندی دمنوش

بسته بندی دمنوش

طراحی بسته بندی دمنوش

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589