طراحی بسته بندی دسر HOLILAND

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

در طراحی بسته بندی این محصول که یک دسر باستانی در فرهنگ کشور چین به حساب می آید و نماد خوشبختی است و غذای سنتی لازم برای جشنواره فانوس نیز هست، طراح بسته بندی این محصول با خلاقیت و ابتکار شکل بسته بندی این برند را نسبت به محصولات دیگر که معمولا خیلی کسل کننده به نظر میرسد را متفاوت کرده است. در طراحی بسته بندی این محصول تصاویر فرهنگی و هنری سنتی چین با زبان طراحی معاصر برای ایجاد یک طرح مدرن باستانی طراحی و اجراء شده است.

 

طراحی بسته بندی دسر HOLILAND

بسته بندی دسر | بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی دسر

بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

طراحی بسته بندی دسر

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589