طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک Babor beauty

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

این محصول فقط در روز عید پاک استفاده میشود و در طراحی بسته بندی این محصول از پتنرنی خاص با الهام از رنگ های سال 2018 به وجود آمده است.

 

 

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک Babor beauty

 

بسته بندی تخم مرغ

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

طراحی بسته بندی تخم مرغ

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

 

 

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589