طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی بازی

در طراحی بسته بندی این اثر که بازی با رنگ ها به حساب می آید، تمام دقت در رنگبندی و چاپ آن لحاظ شده است. هدف این شرکت از تولید بازی رنگها درک بیشتر مردم نسبت به رنگ ها است و طراحان این اثر هم که این طراحی بسته بندی یک چالش بزرگ برایشان به حساب می آمد، تمام توان خود را به کار بستند تا طراحی بسته بندی این بازی را به اتمام برسانند. به یکی دیگر از نکات طراحی بسته بندی این اثر که میشود اشاره کرد، شش ظلعی بودن این محصول است که با فلسفۀ این بازی عجین است.

 

طراحی بسته بندی بازی HEX

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

بسته بندی بازی

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589