طراحی بسته بندی آبمیوه INFUSED

در طراحی بسته بندی این اثر که تشکیل شده از میوه خام و آب و هدف آن مورد استفاده قرار گرفتن به جای مولتی ویتامین ها است، عملکردی هوشمندانه صورت گرفته است که با استفاده از پیچ و خم های گرافیکی و رنگبندی آن نسبت به طبع آن این محصول به وجود آمده است.

 

طراحی بسته بندی آبمیوه INFUSED

طراحی بسته بندی آب میوه | بسته بندی آب معدنی

طراحی بسته بندی آب میوه | بسته بندی آب معدنی

طراحی بسته بندی آب میوه | بسته بندی آب معدنی

طراحی بسته بندی آب میوه | بسته بندی آب معدنی

بسته بندی آب میوه

بسته بندی آب معدنی

 

امتیاز بدهید post
tagتگ:

مطالب پیشنهادی: