طراحی بسته بندی آبمیوه

طراحی بسته بندی آبمیوه

در طراحی بسته بندی این برند که فروش میوه و آب میوه را عهده دار است تمامی تکنیک های طراحی اعم از رنگ ها، فونت ها و … همه در هدفی مشترک بیان کنندۀ اُرگانیک بودن این محصولات هستند. در نگاه اول طراحی بسته بندی این محصولات حس صمیمی بودن را میشود به راحتی  احساس کرد  و با دقت به جزئیات محصول، حس اعتماد و در قدم بعد مزه کردن آن که در نهایت خرید محصول را در گوش مصرف کننده نجوا میکند.

 

طراحی لیبل بسته بندی آبمیوه (1)

طراحی لیبل بسته بندی آبمیوه (2)

طراحی لیبل بسته بندی آبمیوه (3)

طراحی بسته بندی آبمیوه های Bracia Sadownicy - طراحی لیبل

طراحی بسته بندی آبمیوه های Bracia Sadownicy - طراحی لیبل

طراحی بسته بندی آبمیوه های Bracia Sadownicy - طراحی لیبل

طراحی بسته بندی آبمیوه های Bracia Sadownicy - طراحی لیبل

بسته بندی آبمیوه

بسته بندی آبمیوه

طراحی بسته بندی آب میوه

طراحی بسته بندی آبمیوه

طراحی بسته بندی آبمیوه

طراحی بسته بندی آبمیوه

 

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589