طراحی کاتالوگ برند LegX

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پروژه هتل ایبیس تهران شرکت کی نگار
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پروژه هتل ایبیس تهران
دسامبر 28, 2017
طراحی لوگو برند پوشاک LegX طراحی لوگو خلاق شرکت طراحی تبلیغاتی کی نگار
طراحی لوگو برند پوشاک LegX
دسامبر 26, 2017

طراحی و چاپ کاتالوگ

سفارش: طراحی و چاپ کاتالوگ برند LegX

کارفرما: برند LegX