طراحی لوگو و تایپوگرافی تجهیزات پزشکی ژنوم

طراحی لوگو و تایپوگرافی مبلمان اداری
طراحی لوگو و تایپوگرافی مبلمان اداری ریچنست
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
طراحی لوگو لوازم تحریر برند
طراحی لوگو لوازم تحریر برند برساد
۱۳۹۷/۱۰/۱۰

طراحی لوگو و تایپوگرافی تجهیزات پزشکی ژنوم


در طراحی لوگو برند ژنوم مواردی را در نظر گرفتیم تا با کنار هم قراردادن آنها بتوانیم به ایده ای قابل قبول برسیم. طراحی تایپوگرافی فارسی و انگلیسی این برند را با بدنه و زوایایی یکسان طراحی کردیم و کوشیدیم هرچه بیشتر این هماهنگی بین تایپ فیس فارسی وانگلیسی قرار بگیرد. در تایپوگرافی فارسی حرف و و در تایپوگرافی انگلیسی حرف O را مشترک قرار دادیم تا هماهنگی و ظرافت با یکدیگر تلفیق شوند.

طراحی لوگوو تایپوگرافی

سفارش:طراحی لوگو و تایپوگرافی تجهیزات پزشکی ژنوم

کارفرما:تجهیزات پزشکی ژنوم


knegar contact icon mobile icon png 65545589 (021)