طراحی بسته بندی قهوه کلمبیا پروتی

طراحی بسته بندی - لیبل روغن کنجد
طراحی بسته بندی روغن کنجد الیو
۱۳۹۸/۰۳/۲۷

طراحی بسته بندی قهوه کلمبیا پروتی


در طراحی بسته بندی قهوه کلمبیا پروتی المانی از شجاعت و شور و هیجان را با شعار شجاع باش خلق کردیم و بر روی بسته بندی فضای بزرگی را در اختیارش گذاشتیم. کارکتری که در این اثر خلق شد یک جوان است که از از بانجی جامپینگ به سمت پایین در حرکت است و ما طناب های بانجی را به سوپاپ بسته بندی قهوه متصل کردیم تا بزرگنمایی در نشان دادن کیفیت و انرژی قهوه پروتی باشد.

طراحی بسته بندیقهوه کلمبیا پروتی

محصول:طراحی بسته بندی قهوه کلمبیا پروتی

کارفرما:شرکت Perotty


knegar contact icon mobile icon png 65545589 (021)