۱۳۹۷/۱۲/۰۷
طراحی بسته بندی چای

طراحی بسته بندی و لوگو چای Tea of Buddhist Monk

در طراحی بسته بندی این اثر از راهبان بودایی تاریخ کمک گرفته شده است و نام این اثر نیز به چای راهبان بودایی است زیرا از ...