Computer man تبلیغات چیست؟


تبلیغات شکلی از هنر نیست
تبلیغات فروش بیشتر محصول در بیشتر مواقع
به بیشتر افراد برای بدست آوردن پول بیشتر است.
موفقیت نتیجه یک جریان منظم علمی است و این یک اصل
بی چون و چراست که تک تک هزینه ها بازگشتی داشته باشند.


 

سرجیو زیمن   |   مدیر اسبق شرکت کوکاکولا

 

 
 

تبلیغات اولین عنصر سود بیشتر در کسب و کار است و به طور کلی میتوان گفت تبلیغات مانند روح بشر است و هرگز به صورت علمی دقیق چون ریاضیات در نخواهد آمد. اما با این حال خیلی دقیق و منظم نسبت به شرایط بازار شکل میگیرد و هیچگاه هیچ تبلیغی دچار شکست نمیشود مگر اینکه بدون برنامه ریزی خلاقانه صورت گرفته باشد.

البته خلاقیت به تنهایی کافی نیست و برای تبلیغات موثر ، برنامه ریزی دقیق مهمترین عامل است و باید با دقت و تمرکز، تمام جزئیات پلن طراحی شده مو به مو اجرا شود تا بتوان به نتایج رضایت بخش رسید.

سرجیو زیمن مدیر اسبق شرکت کوکاکولا به خوبی در چند جمله کوتاه تبلیغات را به قلم آورده و به مهمترین نکات تبلیغات اشاره کرده است، به جمله آخر می پردازیم که میگوید: باید تک تک هزینه ها بازگشتی داشته باشند . میتوان اینطور توضیح داد که تبلیغات باید به صورت علمی و منظم صورت بگیرد و بتوانیم علاوه بر اعتباری که توسط تبلیغات برایمان به وجود می آید، سود بیشتری نیز به دست آوریم. این مهمترین قسمت تبلیغات است که به زبان ساده:


تـــبـلـیــغـــات بــرابــر اســت بــا ســـــود بـــیشــتـر


 
 
 

با قرار گرفتن در دنیای امروزی که مراکز شهری آن روز به روز پیچیده تر و بازارهای آن رقابتی تر میشود، پیام های زیادی از جانب افراد با نفوذ سطوح مختلف حکومتی، سازمانهای انسان دوستانه و شهروندان عادی به گونه ای به زندگی ما راه یافته اند و متقاعد کردن افراد که پیام هایتان را باور کنند و یا جلب توجه آنان روز به روز دشوارتر می گردد.


همیشه با علم و تجربه میشود غیر ممکن ها را ممکن و موانع را پشت سر گذاشت.


آژانس تبلیغاتی کی نگار با تخصص و تجربه های بین المللی در صنعت تبلیغات به شرح زیر پروژه های تبلیغاتی شما را انجام میدهد:


 
  1. برنامه ریزی برای تبلیغات شما

  2. جلب توجه مصرف کنندگان و ایجاد نیاز به محصولات شما

  3. استراتژی برایعرضه ی محصولات شما

  4. طراحی پوسترهای تبلیغاتی مفهومیبرای تقویتهویت برند شما

  5. نگارش واژه های پرفروش و عنوان های شگفت انگیز

  6. استفاده از تکنیکهایرنگبرای موثرتر شدن آگهی شما

  7. ارائه راهکارهای زمانی برایمصرف محصولوحمایت مالی.