Computer man تاریخچه بیلبورد تبلیغاتی


 

تاریخچه بیلبورد به زمان مصر باستان برمیگردد که در آن زمان نام آنها اوبلیک بوده است و با ستون های چهار وجهی با نوک هرمی شکل و از سنگ یک تکه ساخته میشدند و در آن زمان بیشتر برای ترویج فرهنگ ومذهب مورد استفاده قرار میگرفته است و روی آنها جملات مذهبی و دعاهای مختلف را حکاکی میکردند و روی بعضی دیگر از اوبلیک ها قوانین حکومتی را ثبت میکردند تا در دیدرس مردم باشد.اما در دنیای امروزی طراحی بیلبورد خلاق نقش بسزایی در معرفی یک برند جدید و یا یک محصول جدید از یک برند و یا وقایع و رویدادهای سیاسی و اجتماعی را ایفا میکند و این واقعیت غیر قابل انکار است که بیلبوردها نماد جریان دائمی و روان زندگی ما هستند.

 

Computer man موفقیت بیلبورد تبلیغاتی


 

از دلایل موفقیت یک بیلبورد تبلیغاتی میتوان به طراحی خلاقانه و استراتژیک ، زمان و محل اجرایی آن اشاره کرد.


برخی از نمونه کارهای طراحی بیلبورد