طراحی بسته بندی (Packaging) اولین اصـل در صنعت تبلیغات به حسـاب می آید زیرا بسته بندی (Packaging) به صـورت کامـل محیـط پیـرامون مـا را دربرگرفتـه اسـت و تمـامی مـا انسانها به صـورت خـواستـه یا نـاخـواستـه مورد هـدف و نشانه گیری های خـلاق بسته بندی های مختلف اعم از کوچک یا بزرگ بودنشان قرار میگیریم.تحقیقات کارشناسان بازاریابی در آمریکای شمالی نشان میدهد که غالب بر 85% از مردم آمریکای شمالی زمان خرید از فروشگاه ها تنها بسته بندی خلاق محصول است که در ذهنشان میل و رغبت انتخاب درست را نسبت به دیگر محصولات مشابه ایجاد میکند.

 

Computer manطراحی بسته بندی در کی نگار


 

برای طراحی بسته بندی موفق در آژانس تبلیغاتی کِی نگار ابتدا مثلث کی نگار شکل میگیرد(جلسه ای مهم بین تیم بازاریابی ، ایده پردازی و طراحی گرافیک). نخست تیم بازاریابی نتیجه تحقیقات بازار و شناخت محصول را در اختیار گروه قرار میدهد و سپس به معرفی رقبای محصول و بررسی مشترک بین نقاط ضعف و قوت آنها میپردازند وتیم ایده پردازی نیز تمام ایده های خود را به صورت آزاد و بدون در نظر گرفتن محدودیت ها ی اجرایی ، فرهنگی و .... را بیان میکند و در نهایت طراحان گرافیک با ادغام اطلاعات به دست آمده در جلسه ی مشترک، شروع به طراحی اتودهای مختلف میکنند و اتودهای نهایی را با کارفرمای پروژه عنوان میکنند تا نظرات نهایی ایشان برای اتمام کار اعمال گردد.


برخی از نمونه کارهای طراحی بسته بندی