طراحی بسته بندی و چاپ | قطعات الکترونیکی
طراحی بسته بندی و چاپ | قطعات الکترونیکی Clini Cloud
۱۳۹۷/۰۸/۲۰
طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه
طراحی بسته بندی شکلات، نان و قهوه Boxha
۱۳۹۷/۰۸/۲۶

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت RYGR Brygghus

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

در طراحی بسته بندی این اثر که یک محصول نروژی است و نام برند از سکانان قدیم این منطقه است ، طراحی این اثر با الهام گرفتن از وایکینگ ها به دلیل تبحر آنها در به عمل آوردن مالت صورت گرفت تا ادغامی هنر و تمدن کشور را نیز به مردم یادآوری کند.

 

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت RYGR Brygghus

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

knegar contact icon mobile icon png 65545589 (021)