طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک Babor beauty

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

این محصول فقط در روز عید پاک استفاده میشود و در طراحی بسته بندی این محصول از پتنرنی خاص با الهام از رنگ های سال ۲۰۱۸ به وجود آمده است.

 

 

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک Babor beauty

 

بسته بندی تخم مرغ

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

طراحی بسته بندی تخم مرغ

طراحی بسته بندی تخم مرغ عید پاک

 

 

knegar contact icon mobile icon png 65545589 (021)