طراحی بسته بندی دسر
طراحی بسته بندی دسر HOLILAND
۱۳۹۷/۰۸/۰۷
طراحی بسته بندی ادویه تایلندی
طراحی بسته بندی ادویه تایلندی
۱۳۹۷/۰۸/۱۲

طراحی بسته بندی بازی HEX

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی بازی

در طراحی بسته بندی این اثر که بازی با رنگ ها به حساب می آید، تمام دقت در رنگبندی و چاپ آن لحاظ شده است. هدف این شرکت از تولید بازی رنگها درک بیشتر مردم نسبت به رنگ ها است و طراحان این اثر هم که این طراحی بسته بندی یک چالش بزرگ برایشان به حساب می آمد، تمام توان خود را به کار بستند تا طراحی بسته بندی این بازی را به اتمام برسانند. به یکی دیگر از نکات طراحی بسته بندی این اثر که میشود اشاره کرد، شش ظلعی بودن این محصول است که با فلسفۀ این بازی عجین است.

 

طراحی بسته بندی بازی HEX

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی بازی

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی

بسته بندی بازی

knegar contact icon mobile icon png 65545589 (021)