قیمت طراحی تبلیغاتیقیمت طراحی بسته بندیقیمت طراحی تبلیغاتی


ردیف

عنوان

قیمت طراحی صنعتی

قیمت طراحی لیبل (گرافیک)

1

طراحی بسته بندی بطری

1/400/000 600/000
2

طراحی بسته بندی قوطی

2/000/000 900/000
3

طراحی بسته بندی پاکت

1/600/000 700/000
4

طراحی بسته بندی پیچیدنی

2/400/000 1/100/000
5

طراحی بسته بندی مقوایی کوچک

1/600/000 700/000
6

طراحی بسته بندی کارتن

1/600/000 700/000
7

طراحی کارتن پلاست

3/000/000 1/000/000
8

طراحی جعبه

1/600/000 700/000
9

طراحی بسته بندی روکش دار

1/600/000 700/000
قیمت طراحی بسته بندی

قیمت طراحی کاتالوگقیمت طراحی کاتالوگ و بروشورقیمت طراحی کاتالوگ


ردیف

عنوان

قیمت

1

طراحی کاتالوگ A3 دو رو

700/000
2

طراحی کاتالوگ مجله ای (طراحی جلد)

700/000
3

طراحی کاتالوگ مجله ای (صفحات داخلی)

200/000
4

طراحی بروشور دو لت

400/000
5

طراحی بروشور سه لت

400/000
6

طراحی بروشور A4 تک برگ

400/000
قیمت طراحی کاتالوگ

قیمت طراحی پوسترقیمت طراحی پوسترقیمت طراحی پوستر


ردیف

عنوان

قیمت

1

طراحی پوستر تبلیغاتی

800/000
2

طراحی پوستر مفهومی 1 عدد

2/000/000
3

طراحی پوستر مفهومی 3 عددی

3/000/000
4

طراحی پوستر مفهومی 5 عددی

4/000/000
قیمت طراحی پوستر تبلیغاتی

قیمت طراحی پوسترقیمت طراحی تبلیغاتی خودروقیمت طراحی تبلیغاتی خودرو


ردیف

عنوان

قیمت

1

طراحی تبلیغاتی بدنه اتوبوس

3/000/000
2

طراحی تبلیغاتی انواع کشنده (تریلر)

2/000/000
3

طراحی تبلیغاتی خودرو پخش (کامیونت)

1/200/000
4

طراحی تبلیغاتی بدنه وانت

600/000

قیمت طراحی لوگوقیمت طراحی لوگوقیمت طراحی لوگو


ردیف

عنوان

عنوان

نمونه

1

طراحی لوگو نوشتاری (لوگوتایپ)

600/000
2

طراحی لوگوتایپ نمادین

1/100/000
3

طراحی لوگو تصویری (نماد یا آرم)

1/000/000
4

طراحی مونوگرام (مخفف)

1/200/000
5

طراحی لوگو ترکیبی

1/200/000
6

طراحی کاراکتر (شخصیت پردازی)

1/200/000

قیمت طراحی بیلبورد و تبلیغات محیطیقیمت طراحی تبلیغات محیطیقیمت طراحی تبلیغات محیطی


ردیف

عنوان

تعرفه 1

تعرفه 2

تعرفه 3

1

طراحی بنر

300/000 500/000 700/000
2

طراحی بیلبورد

1/000/000 1/500/000 2/000/000
3

طراحی استند

300/000 500/000 700/000
4

طراحی استند پروموشن

500/000 800/000 1/300/000
5

طراحی شلف تاکر

300/000 500/000 700/000
6

طراحی ویندوگرافیکس

1/000/000 2/000/000 3/000/000

ردیف

عنوان

تعرفه 1

تعرفه 2

تعرفه 3

1

طراحی بنر

300/000 500/000 700/000
2

طراحی بیلبورد

1/000/000 1/500/000 2/000/000
3

طراحی استند

300/000 500/000 700/000
4

طراحی استند پروموشن

500/000 800/000 1/300/000
5

طراحی شلف تاکر

300/000 500/000 700/000
6

طراحی ویندوگرافیکس

1/000/000 2/000/000 3/000/000
قیمت طراحی بیلبورد و تبلیغات محیطی

قیمت طراحی سایتقیمت طراحی سایتقیمت طراحی سایت


ردیف

عنوان

قیمت طراحی سایت

ویژگی های وب سایت

1

طراحی سایت شــرکتی پکیج 1

1/200/000 هاست و دامنه 5 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 1 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 1 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
2

طراحی سایت شــرکتی پکیج 2

1/800/000 هاست و دامنه 10 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 5 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 2 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
3

طراحی سایت شـرکتی پکیج 3

5/000/000 هاست و دامنه مادام العمر + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + پشتیبانی 10 ساله + ارائه پنل مدیریت و آموزش رایگان + صفحه اول گوگل
4

طراحی سایت گـالــری پکیج 1

1/500/000 هاست و دامنه 5 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 1 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 1 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
5

طراحی سایت گـالــری پکیج 2

2/000/000 هاست و دامنه 10 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 5 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 2 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
6

طراحی سایت گـالــری پکیج 3

6/000/000 هاست و دامنه مادام العمر + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + پشتیبانی 10 ساله + ارائه پنل مدیریت و آموزش رایگان + صفحه اول گوگل
7

طراحی سایت فروشگاهی پکیج1

3/000/000 هاست و دامنه 5 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 1 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت و آموزش + 1 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
8

طراحی سایت فروشگاهی پکیج 2

4/000/000 هاست و دامنه 10 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 5 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت و آموزش + 2 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
9

طراحی سایت فروشگاهی پکیج 3

12/000/000 هاست و دامنه مادام العمر + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + پشتیبانی 10 ساله + ارائه پنل مدیریت و آموزش رایگان + صفحه اول گوگل

ردیف

عنوان

قیمت طراحی سایت

ویژگی های وب سایت

1

طراحی سایت شــرکتی پکیج 1

1/200/000 هاست و دامنه 5 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 1 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 1 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
2

طراحی سایت شـرکتی پکیج 2

1/800/000 هاست و دامنه 10 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 5 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 2 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
3

طراحی سایت شـرکتی پکیج 3

5/000/000 هاست و دامنه مادام العمر + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + پشتیبانی 10 ساله + ارائه پنل مدیریت و آموزش رایگان + صفحه اول گوگل
4

طراحی سایت گـالــری پکیج 1

1/500/000 هاست و دامنه 5 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 1 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 1 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
5

طراحی سایت گـالــری پکیج 2

2/000/000 هاست و دامنه 10 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 5 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت + آموزش رایگان + 2 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
6

طراحی سایت گـالــری پکیج 3

6/000/000 هاست و دامنه مادام العمر + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + پشتیبانی 10 ساله + ارائه پنل مدیریت و آموزش رایگان + صفحه اول گوگل
7

طراحی سایت فروشگاهی پکیج1

3/000/000 هاست و دامنه 5 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 1 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت و آموزش + 1 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
8

طراحی سایت فروشگاهی پکیج 2

4/000/000 هاست و دامنه 10 ساله + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + 5 سال پشتیبانی رایگان + ارائه پنل مدیریت و آموزش + 2 دوره تبلیغات گوگل (کلیکی) رایگان
9

طراحی سایت فروشگاهی پکیج 3

12/000/000 هاست و دامنه مادام العمر + سئو و بهینه سازی + طراحی گرافیک + پشتیبانی 10 ساله + ارائه پنل مدیریت و آموزش رایگان + صفحه اول گوگل
قیمت طراحی وب سایت