تضمین تبلیغات در کی نگار


 

شرکت کی نگار برای سهولت انتخاب مشتریان و تداوم همکاری متقابل به دو روش مختلف خدمات کار خود را ارائه می دهد.


روش اول: ارائه تمام خدمات عالیه شرکت کی نگار با تعرفه های جادویی که به شرح زیر است:


خدمات تبلیغات 

برندینگ و بازاریابی


 
 

خلق برند و هویت سازی: مطالعه روانشناسی و بنیادین بازار و درک نیاز آن - ایجاد فرصت های غنی برای برند جدید و ...


ارائه پلن استراتژیک بازاریابی


ارائه پلن های مختلف تبلیغاتی

 

روش دوم: این روش یک همکاری نوین تبلیغات و بازاریابی است که کلیه امور تبلیغات و بازاریابی از جمله:

 
  1. تحقیقات بازار

  2. تشخیص نیاز بازار

  3. ایده پردازی

  4. تبلیغات

  5. بازاریابی

  6. فروش

توسط مجموعه کی نگار انجام میشود و با توجه به شرایط حال به صورت توافقی بین 15 تا 30 درصد از سود شرکت را سهیم میشود.